۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
زبان انگلیسی

دوره های زبان انگلیسی
دوره های زبان انگلیسی


سری کتاب های top notch برای آموزش زبان انگلیسی بار اول در سال ۲۰۰۶ میلادی توسط انتشارات لانگمن به چاپ رسید .این سری شامل ۴ کتاب است که زبان آموزان را از سطح A1 را به سطح B1 میرساند .در ادامه زبان آموزان دو کتاب تحت عنوان SUMMIT میخوانند که آن ها را از سطح B2 به سطح C1 میرساند .

کتاب های top notch

در کتاب های TOP NOTCH و SUMMIT سعی شده تا به تمام مهارت های زبان اعم از خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و صحبت کردن پرداخته شود . اما ،آنچه شاید بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته است مهارت گوش دادن و صحبت کردن است .تمرین های کار محور و واقعی این کتاب ،زبان آموز را در موقعیت های کاربردی مختلفی قرار میدهد که به او کمک می کند راجع به موضعات مختلف صحبت می کند . در این مجموعه هر فصل با چند هدف مشخص آغاز میگردد.در پایان فصل توقع میرود که زبان آموزان به این اهداف دست پیدا کرده باشند. از ویژگی های ارزشمند این کتاب بیان کلمات و جملات کاربردی در مکالمه های کوتاه است.این مکالمات گرامر درس جدید را نیز در خود دارند و با توجه به کوتاه بودن آنها ،دانش آموزان میتوانند این مکالمات را در کلاس و ظرف مدت کوتاهی حفظ کنند. از دیگر مشخصات مهم این کتاب فایل های صوتی است که تقریبا برای تمام بخش های کتاب من جمله مکالمات و متن های ریدینگ آماده شده است .
کتاب های top notch
این ویژگی به زبان آموزان کمک می کند تا بتوانند در زمان کار کردن روی یک مهارت زبانی ،مهارت دیگری (مهارت شنیداری )را نیز تقویت کنند . بخش تقویت کلمات که در انتها ی کتاب آماده است نیز به بالا بردن تعداد کلمات زبان آموزان کمک می کند . در سال ۲۰۱۱ وقتی ویرایش دوم مجموعه کتاب های TOP NOTCHو SUMMIT به چاپ رسید در دوبخش ودر انتهای کتابی فعالیت هایی تحت عنوان تقویت گرامر و تقویت نوشتار اضافه شدند . این دو بخش کاستیهایی که در طول پنج سال استفاده از ویرایش اول کتابها احساس شده بود را برطرف میکرد.البته در ویرایش ئوم ،تغییراتی همچون اضافه کردن تمرین های شنیداری بیش تر ،تغییر در ترتیب ارائه نکات و مباحث گرامری و تغییر متن ها در بخش ریدینگ هم به چشم می خورد . برای ویرایش سوم ،تمرین های آن لاین بیشتر ،فلش کارتهای آن لاین و اپلیکیشن کتابها نیز طراحی شد.

TOP NOTCH FUNDAMENTAL
TOP NOTCH FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL برای افرادی است که یا به تازگی قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند و یا کسانی که اصطلاحا از آنها با عنوان (FALSE BEGINNER) یاد میشود . کسانی که در دوره ی تحصیلی و یا اجتماع ،تا حدی زبان انگلیسی را آموخته اند ،ولی توانایی استفاده ی مناسب و بجا را از آموخته های خود ندارند .این کتاب مهارت های معرفی شده در سطح A1چهارچوب متداول منابع اروپایی را معرفی می کند . درجه ی A1 در کتاب TOP NOTCH 1 به طور کامل تدریس میگردد.
TOP NOTCH 1

TOP NOTCH 1
کتاب TOP NOTCH 1 برای آن دسته از زبان آموزان طراحی شده است که FALSE BEGINNER هستند و یا کتاب FUNDAMENTAL را به پایان رسانده اند .در کتاب TOP NOTCH 1 تمام مهارت های مربوط به سطح A1 معرفی شده و در چهارچوب متداول منابع اروپایی و برخی مهارت های A2 آموزش داده میشود .

TOP NOTCH 2

TOP NOTCH 2
برای زبان آموزانی در نظر گرفته شده که در سطح نسبتا متوسط اطلاعات دستور زبان و ئایره لغات هستند . از این دانشجویان با نام HIGH BEGINNER STUDENT یاد میشود. سومین کتاب TOP NOTCH مهارت های A2 را به طور کامل معرفی می کند و برخی مهارت های سطح B1 را هم پوشش می دهد.

TOP NOTCH 3

TOP NOTCH 3
چهارمین کتاب از سری کتاب های TOP NOTCH می باشد و به طور کامل سطح B2 را پوشش میدهد.

SUMMIT 1 AND 2

SUMMIT 1 SUMMIT 2
این سری از کتاب ها سطوح فوق متوسط و پیشرفته HIGH INTERMEDIATE و ADVANCED را پوشش میدهد و یکی از بهترین منابع برای افرادی که قصد ادامه ی یادگیری زبان بعد از سطح B2 را دارند، به حساب می آید ، چرا که هر چهار مهارت زبانی را به طور همزمان پوشش می دهد.

TOP NOTCH (with SUMMIT) is an award-winning six-level communicative course for adults and young adults. Designed for international communication, it sets a new standard using the natural language that people really speak. Learning English with top notch is a fun and engaging experience for students. Top notch makes English unforgettable through multiple exposures to language, numerous opportunities to practice it, and intensive recycling.