۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
زبان انگلیسی

دوره های مجازی و آنلاین
دوره های مجازی و آنلاین


با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط موجود کلیه کلاس های زبان انگلیسی مرکز تا برگشتن به شرایط عادی به صورت مجازی و آنلاین برگزار میشود.