۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

علوم کامپیوتر

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

علوم کامپیوتر، علمی است بسیار جوان. این رشته به عنوان یک شاخه ی مجزا برای اولین بار در دهه های 1950 و 1960 میلادی در دانشگاه های جهان مطرح شده است. علوم کامپیوتر هیچگاه به معنی مطالعه کامپیوترها نبوده و همیشه نیازمند استفاده از کامپیوتر نیست. امکان مطالعه داده ها و الگوریتم ها با استفاده از کاغذ و خودکار هم امکان پذیر است و این علم بیش از اینکه به کامپیوتر وابسته باشد به علم ریاضی وابسته است به همین جهت برخی ترجیح میدهند به جای علوم کامپیوتر از واژه انفورماتیک استفاده کنند.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
90 ساعت
در حال ثبت نام
55 ساعت