۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

هنر و معماری

  • ایجاد شده در تاریخ: اردیبهشت ماه

معرفی :

هنر و معماری نوعی فرم هنری و در واقع همان هنر طراحی و ساخت بناها، سازمان ها، محیط های شهری و سایر بناهای ساخته دست بشر از جمله محیط های شهری می باشد که می تواند با طراحی ویژه به آن جنبه زیبایی شناختی بدهد. معماری در معنای زیبایی شناسی آن عمدتا شامل طراحی و انتخاب دکوراسیون داخلی، نحوه چیدمان وسایل و در عین حال نظارت بر ساخت یک بنا و درآوردن طرح بیرونی مورد نظر براساس طرح طراحی شده است. هم چنین این امکان وجود دارد که یک معمار به بازسازی و طراحی مجدد یک بنا بپردازد.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره