۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

اکسل در حسابداری

خلاصه ای از دوره:


24 ساعت
مدت برگزاری دوره:
زمان برگزاری:
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
شهریه(تومان):


دسته: حسابداری ،

برچسب:

مطالب مرتبط: