۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

تربیت کمک مربی مهدکودک

خلاصه ای از دوره:

یکی از دوره های آموزشی مهد کودک ، دوره کمک مربی یا مراقب می باشد. که وظیفه اش نگهداری و زیرنظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیازهای آنان با هماهنگی مربی مربوطه و کمک در اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان با نظارت مربی و دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا و ارائه گزارش به مربی مربوطه در صورت مشاهده هر گونه تغییرات خاص عاطفی و جسمی در کودک است.


40 ساعت
مدت برگزاری دوره:
زمان برگزاری:
کاردانی ( و یا دیپلم به همراه یک سال سابقه کار در مهد های تحت نظارت سازمان بهزیستی و یا در صورت دانشجو بودن حداقل 70 واحد درسی را با موفقیت گذرانده باشند.)
پيش نياز:
مربیان مهدهای کودك ، کلیه علاقه مندان به مربیگری در مهدهای کودك .
مخاطبان:
ارتقاي دانش و مهارت مربیان مهدهاي کودك.
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
شهریه(تومان):

   سرفصل های دوره تربیت کمک مربی مهدکودک که زیرشاخه دوره های آموزشی مهدکودک میباشد به شرح زیر است:

آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان

بهداشت و تغذیه

فنون نگهداری و مراقبت از کودك

آشنایی با کمکهای اولیه

تربیت کمک مربی مهدکودک

 

از جمله دوره های مربوط به دوره های آموزشی مهدکودک: دوره آموزشی موسس مهدکودک ، دوره آموزشی تربیت مربی مهدکودک ، دوره آموزشی مسئول فنی مهدکودک می باشد.