۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

خوشنویسی با خودکار

خلاصه ای از دوره:


مدت برگزاری دوره:
زمان برگزاری:
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
شهریه(تومان):

     سرفصل های دوره خوشنویسی با خودکار

در دوره خوشنویسی با خودکار سرفصل های زیر به طور کامل آموزش داده خواهد شد.

آموزش  حروف  :  الف ب پ ت ث د ذ ر ز ژ و ه

و نوشتن چند کلمه قابل تحریر با حروف بالا

آموزش  حروف  :  ک گ ف ط ظ م

نوشتن چند کلمه در کنار هم

تمرین حروف دوری  :  س ش ص ض ق ن ل

تحریر کلمه

تحریرحروف با دور معکوس : ج چ ح خ ع غ ی

تحریر کلمه با ۳۲ حرف الفبای انگلیسی

اتصالات حروف :  الف د ر ز ژ

اتصالات حروف : ع غ ف ق ن

اتصالات حروف : ص ض ط ظ ی

تحریر کلمه و جمله

نکات انواع دندانه و انواع کشیده و تمرین کلمات مشکل

تمرین نوشتن متن های طولانی و ایجاد نظم و هماهنگی به سبک نستعلیق در متن ها

امتحان و بازدهی هنرجو

      سبک کرسیو :

۱_آموزش حروف و اتصالات و تحریر کلمه: i, t, u, w, a, d, g, q

۲_آموزش حروف و اتصالات و کلمه: l, b, h, k, g, J, y, z

۳_آموزش حروف و اتصالات و کلمه: e, C, x p, v, f

۴_آموزش حروف و اتصالات و تحریر کلمه :m, n, o, r, s

۵_تمرین حروف کپیتال A تا H و تمرین نوشتن جمله

۶_تمرین حروف کپیتال I تا P و تمرین نوشتن جمله

۷_تمرین حروف Q تا Z و نوشتن جمله

۸_اعداد و سمبل ها و تمرین اصول زیبایی در متن های طولانی