۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

دوره ترمیک سطح Fundamental

خلاصه ای از دوره:


۴۰ ساعت
مدت برگزاری دوره:
-
زمان برگزاری:
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۱۶۵۰۰۰
شهریه(تومان):

مباحثی که در دوره زبان انگلیسی تدریس میشوند:

 

ثبت نام در این دوره