۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

مسئول فنی مهدکودک

خلاصه ای از دوره:

نقش مدیران و مربیان در حیات تربیتی کودکان از مهمترین عناصر یک برنامه آموزشی مناسب می باشد و کیفیت مراقبت و آموزش کودکان به وجود مدیران و مربیان کارآمد، تاثیر گذار و شایسته بستگی دارد. بالطبع مهارت کافی آنها می‌تواند ضامن ارتقاء کیفیت خدمات و تحقق اهداف و رشد همه جانبه کودکان در مهدهای کودک باشد.


116 ساعت
مدت برگزاری دوره:
زمان برگزاری:
کارشناسی رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره، خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
شهریه(تومان):

     سرفصل های آموزشی دوره مسئول فنی مهدکودک به شرح زیر است:

دردوره آموزشی مسئول فنی مهدکودک موارد زیر به طور کامل آموزش داده خواهد شد.

     روانشناسی رشد

    مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک

    مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

    آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

   روش های ارتباط و آموزش خانواده

   آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

   آشنایی با کمک های اولیه

 

از جمله دوره های مربوط به دوره های آموزشی مهدکودک: دوره آموزشی موسس مهدکودک ، دوره آموزشی تربیت مربی مهدکودک ، دوره آموزشی تربیت کمک مربی مهدکودک می باشد.


دسته: علوم تربیتی و روانشناسی ،

برچسب: مسئول فنی مهدکودک ،

مطالب مرتبط: