۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲
۳۳۳۰۸۵۱۱ - ۳۳۲۵۷۴۵۲

موسس مهدکودک

خلاصه ای از دوره:

کسانی که میخواهند مهدکودک تاسیس کنند، گذراندن این دوره جز ضروریات تاسیس مهد کودک است.


34 ساعت
مدت برگزاری دوره:
زمان برگزاری:
کارشناسی
پيش نياز:
مخاطبان:
ارتقای دانش و مهارت مدیران مهدهای کودك.
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
شهریه(تومان):

 سرفصل های آموزشی دوره موسس مهدکودک به شرح زیر است:

در دوره آموزشی موسس مهدکودک موارد زیر به طور کامل آموزش داده میشود.

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان

حقوق کودک

 

از جمله دوره های مربوط به دوره های آموزشی مهدکودک: دوره آموزشی مسئول فنی مهدکودک  ، دوره آموزشی تربیت مربی مهدکودک، دوره آموزشی تربیت کمک مربی مهدکودک  می باشد.

 

 


دسته: علوم تربیتی و روانشناسی ،

برچسب:

مطالب مرتبط: