سبد خرید 0

دوره های مرکز آموزش تخصصی شماره 3 جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

پادکست های صوتی

نحوه ثبت نام دوره

فیلم های آموزشی

31
دوره آموزشی

20
دانشجو

۵۶۲۱۰ نفر ساعت ساعت
ساعت آموزش

6
تعداد اساتید

مقالات مرکز 3 جهاد دانشگاهی شریف