توانمندی ها و سوابق

 

۱- برخورداری از شبکه اساتید و متخصصان صنعتی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌­ها و مراکز پژوهشی

‏۲- نيازسنجي آموزشي و تهيه استانداردهای شغلی و آموزشی براي مشاغل و مهارت­‌ها

۳- تدوين و اجراي دوره­‌های آموزشی حضوری و مجازی در قالب کوتاه مدت و بلند مدت

‏‏۴- تهيه و اجرای طر ­های آموزش و توانمندسازی منابع انسانی برای کلیه سازمان‌­ها و صنایع

‏‏‏‏‏۵- تعريف و اجرای مطالعات و تحقيقات آموزشی مورد نياز ارگان­‌ها و سازمان‌­ها ‏‎ ‎

۶- برگزاری سمينارها و کنفرانس‌­های آموزشی ملی و بين المللی

۷- مستندسازی تجربيات و فرايندهای کاری سازمان­ها با هدف آموزش و ارتقاء شايستگی‌ها