دوره های آموزشی مهد کودک شامل :

 

 1. کمک مربی
 2. مربیگری
 3. موسس
 4. مسئول فنی

 

دوره های آموزشی مهد‌کودک

 

 

مدارک پیش نیاز فراگیران :

 

 • کمک مربی : کاردانی ( و یا دیپلم به همراه یک سال سابقه کار در مهد های تحت نظارت سازمان بهزیستی و یا در صورت دانشجو بودن حداقل 70 واحد درسی را با موفقیت گذرانده باشند.)

 

 • مربیگری : کاردانی ( و یا دیپلم به همراه یک سال سابقه کار در مهد های تحت نظارت سازمان بهزیستی و یا در صورت دانشجو بودن حداقل 70 واحد درسی را با موفقیت گذرانده باشند.)

 

 • موسس : کارشناسی

 

 • مسئول فنی : کارشناسی رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره، خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی

 

دوره های آموزشی مهد‌کودک

 

شهریه مصوب دوره :

 

 • کمک مربی : 800.000 ریال
 • مربیگری : 3.375.000 ریال
 • موسس : 2.330.000 ريال
 • مسئول فنی : 4.370.000 ريال

 

 

جنسیت مورد پذیرش در دوره ها :

 

 • کمک مربی : خانم
 • مربیگری : خانم
 • موسس : خانم/ آقا
 • مسئول فنی : خانم

 

دوره های آموزشی مهد‌کودک

 

طول زمانی دوره های مهد کودک :

 

 

نام دوره آموزشی ساعات کل دوره ساعات نظری ساعات کارورزی طول دوره
کمک مربی 40 40
مربیگری 120 90 30 3 ماه
موسس 34 34 1 ماه
مسئول فنی 116 86 30 3 ماه

 

 

دوره های آموزشی مهد‌کودک