سلام کاربر محترم

اگر از طریق درگاه آنلاین وارد این صفحه شده اید به این معنی است پرداخت شما موفقیت آمیز بوده است.

در صورتی که موفق به پرداخت آنلاین نشدید می توانید شهریه خود را به این شماره حساب شماره کارت و شماره حساب به نام ((مرکز جهاد دانشگاهی صنعتی شریف )) 610433746246121969495452/38 واریز نموده و تصویر فیش واریزی را برای ما ارسال نمائید.

ارسال فیش واریزی

ارسال فیش واریزی
  • حتی الامکان شماره در دسترس را وارد نمایید تا کارشناسان در مواقع ضروری با شما ارتباط بگیرند
  • لطفا نام دوره ثبت نامی خود را در این بخش تایپ کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, avi, ogg, m4a, mov, mp3, mp4, mpg, wav.
    می توانید فیش واریزی خود را از طریق فایل ها را انتخاب کنید برای ما آپلود نمایید