زبان های خارجی

نام دورهمدتتاریخ شروعوضعیتثبت نام
adc24099/7/13در حال ثبت نامثبت نام دوره
صفر تا صد مکالمه زبان انگلیسی
8%
تخفیف

صفر تا صد مکالمه زبان انگلیسی 7 ماهه

  • یادگیری کلمات و عبارات مهم روزمره

  • تدریس Collocation و کلمات ترکیبی.

  • آموزش و نحوه ی درست استفاده از آن ها Phrasal verb 

  • استفاده از ویدیو ها و فیلم های زبان اصلی برای درک بهتر مطالب!

همیشه مکالمه به زبان دیگر، کمی سخت است. در برخی موارد نیز بسیاری از افراد خجالت می‌کشند به زبان دیگری در جمع صحبت کنند و از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستند ، با شرکت در این دوره های ما اعتماد به نفس خود را بدست بیارید!!

0
3,500,000 تومان 3,220,000 تومان

دوره ترمیک سطح Adolescent

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح ADC توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
240,000 تومان

دوره ترمیک سطح Advanced

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح intermediate توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
330,000 تومان

دوره ترمیک سطح Upper-intermediate

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح Upper-intermediate توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
330,000 تومان

دوره ترمیک سطح Intermediate

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح intermediate توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
220,000 تومان

دوره ترمیک سطح Pre-intermediate

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح Pre-intermediate توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
220,000 تومان

دوره ترمیک سطح Elementary

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح Elementary توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
220,000 تومان

دوره ترمیک سطح Fundamental

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی دوره ترمیک سطح Fundamental توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
220,000 تومان