علوم تربیتی و روانشناسی

دوره تربیت مربی مهدکودک

دوره تربیت مربی مهدکودک که زیرشاخه دوره های آموزشی مهدکودک میباشد توسط سایت مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی شریف واحد 3 برگزار خواهد شد.

0
80,000 تومان

دوره مسئول فنی مهدکودک

ثبت نام دوره آنلاین آموزشی مسئول فنی مهد کودک توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
410,000 تومان
موسس مهدکودک
11%
تخفیف

دوره موسس مهدکودک

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

1
225,000 تومان 200,000 تومان

دوره تربیت کمک مربی مهدکودک

دوره تربیت کمک مربی مهدکودک که زیرشاخه دوره های آموزشی مهدکودک میباشد توسط سایت مرکز آموزش تخصصی جهاد دانشگاهی شریف واحد 3 برگزار خواهد شد.

2
80,000 تومان