دوره تخصصی الیوت

ثبت نام دوره الیوت توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

0
450,000 تومان

دوره آنلاین تحلیل تکنیکال

ثبت نام دوره آنلاین تحلیل تکنیکال توسط سایت جهاد دانشگاهی شریف در مرکز آموزش تخصصی شماره 3 قابل دسترسی خواهد بود.

2
385,000 تومان