آموزشICDL 1
8%
تخفیف

دوره آموزش ICDL1

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

3
390,000 تومان 360,000 تومان
icdl2
3%
تخفیف

دوره آموزش ICDL2

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

2
697,000 تومان 677,000 تومان