به عنوان استاد در جلسات آموزش سئو و بهینه سازی موتورهای جستجو در جهاد دانشگاهی شریف مشغول تدریس خواهد بود.