درباره من

مهندس باقری

آدرس پستی:

تهران – میدان امام حسین،خ هفده شهریور،تقاطع خ صفا- ساختمان البرز مرکز آموزش های کوتاه مدت شماره ۳

ایمیل:

info@jsharif3.com

تلگرام:

jsharif3@

Phone:

021۳۳۲۵۷۴۵۲

ماموریت و بیوگرافی

مهندس مسعود باقری به عنوان استاد دور دوره های جهاد دانشگاهی مرکز آموزش 3